Ochrona danych osobowych

Jakie dane osobowe będą przetwarzane, po co i na jakiej podstawie?

Dane podawane przy rejestracji na stronie www.karakter.pl (adres e-mail) będą przetwarzane w celu ułatwienia korzystania ze sklepu internetowego (m.in. umożliwienie podglądu dotychczasowych zamówień). W przypadku wyrażenia zgody na wysyłanie informacji handlowych (newsletter), dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji o ofercie wydawnictwa, w tym produktach oferowanych przez wydawnictwo i organizowanych przez nie wydarzeniach. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez nich nie będziemy w stanie założyć konta w sklepie internetowym i ewentualnie wysyłać informacji o naszej ofercie na podany adres e-mail. Możliwe jest złożenie zamówienia bez zakładania konta, jednak w takim wypadku nie uzyskasz dostępu do funkcji sklepu dostępnych dla osób zarejestrowanych. Podstawą przetwarzania jest w tym wypadku:

-        niezbędność przetwarzania danych do prawidłowego świadczenia usług związanych z udostępnieniem dodatkowych funkcji sklepu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO),

-        uzasadniony interes administratora, polegający na przedstawieniu informacji o ofercie wydawnictwa, o ile zostanie wyrażona zgoda na wysyłanie informacji handlowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Dane podawane w trakcie składania zamówienia na stronie www.karakter.pl (imię, nazwisko, dane adresowe, adres e-mail, numer telefonu, w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą numer NIP, przedmiot zamówienia) będą przetwarzane w celu wykonania umowy sprzedaży, zawartej za pośrednictwem strony internetowej www.karakter.pl, tj. w celu księgowania, skompletowania i wysyłki zamówionych towarów. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy i bez nich nie będziemy w stanie zrealizować zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).


Kto będzie przetwarzał dane osobowe?

Administratorem danych jest Wydawnictwo Karakter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Krakowie (ul. Grabowskiego 13/1, 31-126 Kraków), NIP 676-237-07-38, REGON 120658005, KRS 0000711223.


Jak długo będą przetwarzane dane?

Dane podane przy rejestracji będziemy przetwarzali do czasu usunięcia konta przez osobę dokonującą rejestracji.

Dane podane dla potrzeb wysyłki informacji handlowych będziemy przetwarzać do momentu wycofania zgody na taką wysyłkę lub wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych.

Dane podane w trakcie składania zamówienia będziemy przetwarzali przez okres realizacji zamówienia.

Ponadto, okres przetwarzania danych może być przedłużony o okres przedawnienia roszczeń mogących przysługiwać Klientowi wobec administratora lub administratorowi wobec Klienta.


Czy dane mogą być przekazywane innym podmiotom?

Dostęp do danych mogą uzyskać podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu w celu obsługi informatycznej, a w przypadku realizacji zamówień także obsługi księgowej, logistycznej i dostarczania przesyłek. Takimi podmiotami są obecnie:

– nibynic s.c. Paweł Bator, Piotr Bator, ul. Migdałowa 10, 30-222 Kraków (jako administrator strony www.karakter.pl),
– Hlogistyka Sp. z o.o., ul. Kościuszki 1C, 44-100 Gliwice (dla potrzeb obsługi logistycznej zamówienia)
– firmie kurierskiej, stosownie do wybranego przez Klienta sposobu doręczenia zamówienia.

Przekazanie danych uprawnia odbiorcę do korzystania z nich tylko w wyraźnie wskazanych przez nas celach. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i otrzymamy odpowiednie żądanie.


Jak można skontaktować się z administratorem?

Zapraszamy do kontaktu pisemnego (Wydawnictwo Karakter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Grabowskiego 13/1, 31-126 Kraków), telefonicznego (+48 511 630 317) lub e-mailowego (redakcja@karakter.pl).


Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych?

Zgoda na wysyłanie informacji handlowych może zostać w każdej chwili cofnięta.

Osoba przekazująca dane ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych (otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie  informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego). W przypadku danych związanych z wysyłką informacji handlowej, przysługuje jej prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Osobie przekazującej dane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z pewnych powodów musimy poinformować o tym, że nasza strona używa plików cookies „zgodnie z polityką prywatności”, oraz że „korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki”. Może to kogoś zainteresuje.